Dansk English

Lejebetingelser

  1. Pladerne udlægges efter lejerens anvisninger og på lejerens ansvar.
  2. Pladerne skal afleveres i samme stand som de modtages, - bortset fra normal slidtage.
  3. Evt. rengøring faktureres efter forbrugt tid eller antal.
  4. Krølles eller bøjes plader ved overbelastning, betaler lejeren de med opretning forbundne udgifter.
  5. Fjernes plader fra det anførte brugssted, skal udlejeren underrettes.
  6. Lejeren er ansvarlig for pladerne, og betaler leje, indtil vor returkvittering foreligger.
  7. Bortkomne og ødelagte plader erstattes af lejer efter dagspris.
  8. Alle plader er mærket: JF